Medycyna Sportowa

Ponadprzeciętny wysiłek organizmu, związany z uprawianiem sportu, powinno poprzedzać badanie lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej. Dlatego wykonujemy badania lekarskie oraz badania specjalistyczne, niezbędne do wydania orzeczenia o Twoim stanie zdrowia.

original funny puppet in white background

badania medycyny sportowej Warszawa

Zapraszamy przyszłych i obecnych sportowców.
Dzieci i młodzież do 18 roku życia zapraszamy z opiekunami!

original funny puppet in white background

medycyna sportowa Warszawa

Przeprowadzenie takich badań ułatwi Ci bardziej bezpieczne uprawianie sportu, bez ryzyka podejmowania obciążeń, przekraczających Twoje możliwości. Wydajemy orzeczenia lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu, zgodnie z przepisami, określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 14 kwietnia 2011.

original funny puppet in white background

medycyna sportowa Warszawa

Poniża lista stanowi wykaz badań, które możesz wykonać w naszej w przychodni lub we współpracujących placówkach. Na podstawie tych badań, lekarz medycyny sportowej wyda orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu:

 • pomiary antropometryczne
 • badania elektrokardiograficzne
 • badanie ogólne moczu z oceną mikroskopową osadu
 • badanie odczynu opadania krwinek czerwonych
 • badanie morfologii krwi obwodowej
 • oznaczenie stężenia glukozy w surowicy krwi
 • badanie ortopedyczne
 • konsultację stomatologiczną
 • konsultację laryngologiczną
 • konsultację okulistyczną
 • konsultację neurologiczną
 • badanie elektroencefalograficzne
 • badanie radiologiczne odcinka szyjnego kręgosłupa
 • badanie radiologiczne odcinka lędźwiowego kręgosłupa
 • badanie spirometryczne.